icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Lokalplan 3.1-16 Boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup St.

Høringsfristen er forlænget til den 6. november 2022

Baggrunden for forslaget til Lokalplan 3.1-16 er et ønske om opførelse af etagebebyggelse bestående af seniorboliger på de tidligere fabriks- og lagerarealer vest for Buchwaldsvej.

Der medtages et mindre område mod nord, som uændret fastholdes til åben-lav bebyggelse (parcelhuse) for at aflyse rammelokalplanen for det områder. I lokalplanområdets sydvestlige del ved

Smedevej gives der blandt andet mulighed for, at området kan bebygges med åben-lav eller tæt-lav bebyggelse (rækkehuse).

Offentliggjort den 15. september 2022

Velkommen til borgermøde tirsdag den 25. oktober 2022 kl.: 16:00 til 17:30

Ved borgermødet bliver lokalplanen gennemgået. Du kan stille spørgsmål til projektet og møde projektudvikleren bag etagebyggeriet og plejehjemmet, som der tidligere er planlagt for øst for Buchwaldsvej.

Mødet afholdes i Erhvervsparken TEP´s kantine, Østerbro 4 i Tommerup St.

(Datoen for borgermødet er flyttet fra den 20/10 til den 25/10.)

Send et høringssvar

Du kan indsende dine bemærkninger til Plan- og Kultur som sikker post. Det kan gøres på følgende måder:

  1. Via e-boks: Send en besked til Assens Kommune via digital post/e-boks.
  2. Via Assens Kommunes hjemmeside: Gå ind på www.assens.dk/kontakt/plan og tryk på linket, hvor der står ”Send sikker e-mail via borger.dk”.
  3. Virksomheder sender via den digitale postkasse på www.virk.dk
    Personer, der er fritaget for digital post, kan sende bemærkninger med videre til:
    Assens Kommune, Plan og Kultur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Vi skal have dine bemærkninger senest den 6. november 2022.