icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Lokalplan 3.1-12 for tæt-lav boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup St. med tilhørende Miljørapport

Forslag til Rammelokalplan 3.1-12 er sendt i offentlig høring fra den 20. september 2018 til den 18. oktober 2018.

Lokalplanen er udarbejdet med det formål, at kunne muliggøre opførelse af 22 almene boliger med tilhørende fælleshus på Buchwaldsvej i Tommerup St.

Der er i forbindelse med planlægningen for tæt-lav udarbejdet en Miljørapport. Formålet med miljørapporten er at belyse miljømæssige konsekvenser ved planlægningen og komme med anbefalinger til afbødende foranstaltninger.

Du kan se høringsmaterialet her:

Lokalplanforslaget 3.1-12

Miljørapport

Offentliggjort den 20. september 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har