icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til lokalplan 3.1-10 samt kommuneplantillæg nr.25 med tilhørende Miljøvurdering for et boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest (1.etape)

Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende Miljøvurdering er sendt i høring fra den. 30, marts til den 25. maj 2017.

Formålet med lokalplanen er, at skabe det planmæssige grundlag for et nyt attraktivt boligområde, som 1. etape i en fremtidig byudvikling vest for Tommerup, med mulighed for ca. 13 enfamilieshuse. I Lokalplanen er der særligt fokus på, at sikre en grøn struktur, hvor regnvand kan håndteres, og gode bebyggelsesmuligheder med frie rammer for bebyggelsens udsende og udformning.

Kommuneplantillægget er lavet for, at justere afgrænsningen af kommuneplanrammen således den er i overensstemmelse med lokalplanens afgrænsning.

Miljørapporten er lavet for at belyse de miljømæssige konsekvenser ved planlægningen og komme med anbefalinger til afbødende foranstaltninger og overvågning, som kan mindske eller kompensere for negative påvirkninger af miljøet.

Du kan se forslag til Lokalplan og Kommuneplantillæg samt Miljøvurdering her:

Læs mere om planlægningen og andre initiativer og planer i Tommerup på Fremtidens Tommerup

Offentliggjort den 30.marts 2017.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: