icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Lokalplan 2.2-8 for et boligområde ved Møllevej, Vissenbjerg

Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af 3 dobbelthuse som tæt/lav boligbebyggelse.

Forslaget er sendt i høring fra den 8. maj 2019 til den 22. maj 2019.

Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af 3 dobbelthuse som tæt/lav boligbebyggelse.

Du kan se lokalplanforslaget her.

Du kan se miljøscreeningen her.

Har du bemærkninger til lokalplanforslaget kan du sende dit høringssvar til Assens Kommune fra din e-boks/digitale postkasse. Har du ikke digital post, kan du sende det til Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Vi skal have modtaget dit høringssvar senest den 22. maj 2019.

Det er vurderet, at forslag til Lokalplan 2.2-8 ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Assens Kommune har derfor afgjort, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort den 8. maj 2019. Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har