icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Lokalplan 2.2-13 – for boligområde i Duedalen, Vissenbjerg - ny offentlig høring

Planen har tidligere været i høring, men er ændret på baggrund af høringssvar. Ændringerne til lokalplanen har medført at lokalplanen skal i ny offentlig høring i 4 uger.

Formålet med planen er at muliggøre opførelsen af 58 tæt-lav boliger på et areal nord for Duedalen i Vissenbjerg.

Planen offentliggjort på www.plandata.dk den 21. oktober 2021. Lokalplanen er i offentlig høring til den 22. november 2021.

Du kan se lokalplanforslaget her

Der er er udarbejdet en miljøscreening til lokalplanen. Miljøscreeningen kan ses her

Der er udarbejdet et notat vedr. fund af stor vandsalamander. Notat kan ses her

Du skal indsende dine bemærkninger til Plan og Kultur som sikker post.

Det kan gøres på følgende to måder:

 

Borgermøde om Lokalplan 2.2-13

Borgermøde afholdes d. 18. november 2021, kl. 16-17 Vissenbjerg Skole, Multisalen.
Tilmelding til borgermødet skal ske senest d. 16. november på plan@assens.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger