icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Lokalplan 2.1-4

Servicecenter ved Industrivej, Grønnemose

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af et servicecenter med fastfood restauranter og tankanlæg m.m.

Planen offentliggjort på www.plandata.dk den 4. juni 2019.

Planerne er i offentlig høring fra den 4. juni 2019 til den 16. juli 2019.

Du kan se den endelige plan her

Miljøvurdering

Forslagene er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
Denne beslutning kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentligt bekendtgjort.

Du kan se miljøscreeningen her

 

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har