icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til lokalplan 1.2-9

for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien

Forslag til lokalplan 1.2-9 er sendt i offentlig høring fra den 15. juni 2017 til den 21. august 2017.

Lokalplanen er udarbejdet med det formål, at sikre det eksisterende villakvarter bestående af Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien i forhold til den stærke arkitektoniske sammenhæng og markante udstykningsstruktur. Yderligere skal lokalplanen ses som en sikring af de bevaringsværdige bygninger, der findes i området. Lokalplanen fastsætter bl.a. bestemmelser om bevaring af eksisterende bebyggelse og bebyggelsesregulerende bestemmelser for fremtidig bebyggelse.

Du kan se lokalplanforslaget her

Miljøvurdering

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
Denne beslutning kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentligt bekendtgjort. Vejledning om indsendelse af klager til Planklagenævnet kan findes på hjemmesiden: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: