icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Lokalplan 1.2-20, Formidlingscenter på Assens Havn

Assens Kommune har i foråret 2023 fået tilsagn fra en række fonde om finansiering til at etablere et center for kyst- og lystfiskeri på Assens Havn, som skal fungere som et nationalt knudepunkt for dansk lystfiskeri.

Lokalplan fastsætter rammerne for en kommende arkitektkonkurrence, som skal fastlægge den endelige udformning af centeret.

Lokalplanens formål er, at området kan udvikles med moderne bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet, samtidig med at hensynene til de kulturhistoriske interesse og kvaliteter, og tilstødende områders anvendelse som erhvervshavn tilgodeses.

Endelig skal lokalplanen sikre, at ny bebyggelse sikres mod oversvømmelse og havvandsstigninger.

Forslag til Lokalplan nr. 1.2-20 er i høring fra den 6. juni 2023 til den 4. juli 2023.

Du kan se forslaget til lokalplan her

Mød op til Borgermøde, torsdag den 22. juni på Assens Rådhus

Der inviteres til offentligt borgermøde kl.: 16:00 til 17:30. På mødet bliver planerne for Midtermolen fremlagt og, der kan stilles spørgsmål til planlægningen.
Mødet er flyttet fra Kulturkajen og gennemføres i stedet i kantinen på Assens Rådhus, Rådhus Alle 5, 5610 Assens.
Adgang sker via indgangen til Mødecenteret ved skorstenen.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger