icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Lokalplan 1.2-16 multitek og havneplads i Assens med tilhørende miljørapport

Lokalplan 1.2-16 er udarbejdet med det formål, at omdanne det gamle rådhus i Assens til multitek og at etablere en havneplads, der skal binde byen og havnen sammen. I miljørapporten vurderes der på de påvirkninger og konsekvenser en realisering af lokalplanen har på omgivelserne. I miljørapporten peges der på en række forhold, som der vil blive arbejdet videre med i høringsperioden. Det drejer sig især om placering af opmarchbåse og udformningen af et tårn på havnepladsen.

Planen er offentliggjort på www.plandata.dk den 1. marts 2021.

Planerne er i offentlig høring fra den 1. marts 2021.

Du kan se lokalplanforslaget her

Du kan se miljørapporten her

Oplæg fra borgermødet

Oplægget fra borgermødet finder du her

 

Online borgermøde 18. marts kl. 18.30

Kunne du tænke dig at høre om planerne, så inviterer Assens Kommune til online borgermøde, hvor vi præsenterer indholdet af lokalplanforslaget og den tilhørende miljøvurdering.

Sådan deltager du i borgermødet

Borgermødet afholdes på Microsoft Teams. Du kan tilmelde dig ved at sende en e-mail til plan@assens.dk, hvor du skriver dit navn og din e-mail adresse. Efterfølgende får du tilsendt en invitation med link til deltagelse og en vejledning til, hvordan du deltager.

Sådan afgiver du høringssvar

Du er velkommen til i høringsperioden at indsende ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger i øvrigt til planforslaget. Vi skal have dine bemærkninger senest den 29. marts 2021. Du skal indsende dine bemærkninger til Plan- og Kultur som sikker post. Det kan gøres på følgende måder:

  1. Via e-boks: Send en besked til Assens Kommune via digital post/e-boks.
  2. Via Assens Kommunes hjemmeside: Gå ind på www.assens.dk/kontakt/plan og tryk på linket, hvor der står ”Send sikker e-mail via borger.dk”.
  3. Virksomheder sender via den digitale postkasse på www.virk.dk Personer, der er fritaget for digital post, kan sende bemærkninger mv. til: Assens Kommune, Plan og Kultur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til planafdelingen på 64 74 75 20 eller skrive via sikker post.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger