icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Lokalplan 1.2-11 ved Toftevej i Assens by

Forslaget er sendt i offentlig høring fra den 4. april 2019 til den 2. maj 2019.

Lokalplan 1.2-11 skal fremme, at ejendommen Toftevej 31 og 33, 5610 Assens kan tages i anvendelse til nye formål. Planen er derfor bred i de anvendelser, som den muliggør.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser, der skal fremme bebyggelsens indpasning i byområdet, og som varetager hensyn til arresten Toftevej 29.

Du kan se lokalplanen her

Miljøvurdering

Forslaget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Denne beslutning kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentligt bekendtgjort.

Du kan se miljøscreeningen her

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har