icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Kommuneplantillæg nr.7 og Forslag til lokalplan 2.2-9

Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle

Forslag til Lokalplan 2.2-9 Dagligvarebutik ved Odensevej og Langesøvej, Skallebølle

Planerne er offentliggjort på www.plandata.dk den 4. juni 2019

Planerne er i offentlig høring fra den 4. juni 2019 til den 30. juli 2019

Du kan se de endelige planer herunder:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7

Forslag til lokalplan 2.2-9

Der er udarbejdet en udbygningsaftale som kan ses her

Miljøvurdering

Forslagene er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
Denne beslutning kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentligt bekendtgjort.

Du kan se miljøscreeningen her

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har