icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 for Kommuneplanramme 2.1.B.7

Forslaget er godkendt til offentliggørelse på byrådets møde den 27. marts 2019.

Kommuneplantillæg nr. 6 ophæver kommuneplanramme 2.1.T.3 og lægger området ind under den tilstødende kommuneplanramme 2.1.B.7 Boligområde - Troldebakken og Eventyrbakken.

Du kan se kommuneplantillægget her

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 4 er i 4 ugers offentlig høring til og med den 6. maj 2019.

Du kan sende dit høringssvar til Assens Kommune fra din e-boks/digitale postkasse. Har du ikke digital post, kan du sende det til Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Vi skal have modtaget dit høringssvar senest den 6. maj 2019.

Det er på baggrund af en miljøscreening vurderet, at kommuneplantillæg nr. 6 ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Assens Kommune har derfor afgjort, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort den 4. april 2019. Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har