icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Pilevej i Aarup

Forslaget er godkendt til offentliggørelse på byrådets møde den 27. februar 2019.

Kommuneplantillæg nr. 4 fastsætter anvendelsen af en del af matrikel nr. 3ba, Aarup By, Aarup til blandet bolig- og erhvervsområde. Den vestlige del af ejendommen ændrer anvendelse og pålægges en ny kommuneplanramme 2.1.BE.1. Den østlige del af ejendommen forbliver i kommuneplanramme 2.1.E.9.

Du kan se kommuneplantillægget her.

Du kan se miljøscreening her.

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 4 er i 8 ugers offentlig høring til og med den 29. april 2019.

Du kan sende dit høringssvar til Assens Kommune fra din e-boks/digitale postkasse. Har du ikke digital post, kan du sende det til Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Vi skal have modtaget dit høringssvar senest den 29. april 2019.

Det er vurderet, at kommuneplantillæg nr. 4 ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Assens Kommune har derfor afgjort, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort den 4. marts 2019. Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har