icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan nr. 2.2-7 for tæt-lave boliger

ved Nyvej i Vissenbjerg

Lokalplan 2.2-7 muliggør, at bygningen på ejendommen Nyvej 5 i Vissenbjerg kan udvides og ombygget til boliger.

Kommuneplantillæg nr. 3 ændrer anvendelsen af Nyvej 1 og 5 fra butiks- til boligformål.

I høringsperioden kan du sende ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger til planforslagene og den tilhørende miljørapport. Vi skal have modtaget dine bemærkninger senest den 10. maj 2018.

Klagefristen over afgrænsningen af miljørapporten til planerne er den 9. maj 2018

Du kan se planerne her:

Offentliggjort den 11. april 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: