icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til kommuneplantillæg nr. 14. Boligområder, Aarup Syd

Assens Byråd vedtog den 21. december 2022 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 14 for Kommuneplanramme 2.1.R.5, 2.1.B.9, 2.1.B.12 og 2.1.B.13. Boligområder, Aarup Syd i offentlig høring.

Kommuneplantillæg nr. 14 er offentliggjort på www.plandata.dk den 3. januar 2023 og er i offentlig høring frem til den 28. februar 2023.

Kommuneplantillæg nr. 14 er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af et mindre antal boliger i et område, der tidligere udelukkende var udlagt til rekreativ anvendelse. Der er gennemført en screening af kommuneplantillægget og truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for forslag til Kommuneplantillæg nr. 14. Afgørelsen kan påklages. Klagevejledning finder du på side 15 i forslag til Kommuneplantillæg nr. 14.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger