icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplanramme 2.1.B.5, 2.1.L.1 og 2.1.R.4 i Aarup

Forslaget er godkendt til offentliggørelse på byrådets møde den 29. januar 2020.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 ændrer på afgrænsningen af to eksisterende rammer udlagt til henholdsvis boligformål og landbrugsområde. Der ud over oprettes en ny kommuneplanramme til rekreative formål.

Du kan se Kommuneplantillæg nr. 11 her

Du kan se  Miljøscreening Kommuneplantillæg nr. 11 her

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 11 er i 8 ugers offentlig høring til og med kl. 12.00 den 26. marts 2020.

Du kan sende dit høringssvar til Assens Kommune fra din e-boks/digitale postkasse. Har du ikke digital post, kan du sende det til Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Vi skal have modtaget dit høringssvar senest kl. 12.00 den 26. marts 2020.

Det er vurderet, at kommuneplantillæg nr. 11 ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Assens Kommune har derfor afgjort, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort den 30. januar 2020. Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger