icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til ”Byen & Bæltet – Udviklingsprojekt for naturbaseret højvandsbeskyttelse af Assens”

Forslaget til udviklingsprojektet beskriver, hvordan det er muligt, at beskytte den vestlige side af Assens Næs mod højvandshændelser og erosion via en kombination af klitlandskab, diger og forlande. Gennem klitlandskabet kan der samtidig skabet et attraktivt område med bl.a. gode sandstrande, stenrev, natur, stier og mulighed for strandaktiviteter.

Projektforslaget er første etape af en langsigtet plan for højvandsbeskyttelse af hele Assens By, og viser vejen for et nyt, sammenhængende landskab på Assens Næs, der kan gøre området endnu mere varieret og attraktivt, end det allerede er i dag. Samtidig kan anlægget over tid tilpasses klimaændringerne ved at udbygge klitlandskabet.

Projektet befinder sig stadig i en udviklingsfase og kan derfor ændre sig undervejs, men forslaget til udviklingsprojektet give et bud på, hvordan kystbeskyttelse kan kombineres og forenes med byudvikling, klimatilpasning og rekreative funktioner i én sammenhængende løsning for området.

Forslag til ”Byen & Bæltet – Udviklingsprojekt for naturbaseret højvandsbeskyttelse af Assens” kan ses her: www.assens.dk/byenogbaeltet

 


Strandvandring den 10. juni 2021 kl. 16.00

Kunne du tænke dig at høre mere om planerne, så inviterer Assens Kommune til en strandvandring på Assens Næs, hvor vi præsenterer indholdet af udviklingsprojektet ”Byen & Bæltet” og fortælle om de muligheder der ligger i projektet.
Turen starter ved parkeringspladsen ud mod stranden ved siden af Restaurant Mågen, Næsvej 23, 5610 Assens.

Tilmeldingsfristen for strandvandring er overskredet.


Sådan afgiver du høringssvar

Alle borgere har i høringsperioden mulighed for at indsende ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger i øvrigt til forslaget til udviklingsprojektet. Vi skal have dine bemærkninger senest den 24. juni 2021.
Du kan indsende dine bemærkninger til Assens Kommune, Miljø- og Natur. Det kan gøres på følgende måder:

  1. Via e-boks: Send en besked til Assens Kommune via digital post/e-boks.
  2. Via Assens Kommunes hjemmeside: Gå ind på https://www.assens.dk/kontakt/miljoe-og-natur/ og tryk på linket, hvor der står ”Send sikker e-mail via borger.dk”.
  3. Virksomheder sender via den digitale postkasse på www.virk.dk

Du kan også sende dine bemærkninger på e-mail: klima@assens.dk (ikke sikker post) eller per brev til Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

 


Høringsperiode

Planen er i offentlig høring fra den 27. maj til den 24. juni 2021.

 


Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Katrine Juul Larsen, tlf. 64 74 75 11.


Offentliggjort 27. maj 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger