icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Foroffentlighed - udvidelse af boligområde ved Duedalen i Vissenbjerg

Assens Kommune ønsker at Vissenbjerg skal rumme et mangfoldigt udbud af boligtyper til familier, enlige, seniorer mv. På den baggrund er der igangsat en planlægning for nye boliger nord for Duedalen i Vissenbjerg. Ejendommen fremstår i dag som mark og er udlagt til boligområde samt grønt rekreativt område. Det er intentionen at udvide boligområdet, på dele af arealet der er udlagt til grønt rekreativt område.

Før et areal kan overføres fra grønt rekreativt område til boligområde, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Forud herfor skal være en foroffentlighed, hvor alle kan komme med bemærkninger til den forestående planlægning. Har du idéer til områdets brug, indretningen af området eller har du viden om forhold, der bør tages højde for i planlægningen eller noget helt andet kan du sende dine bemærkninger til os.

Læs mere her om Foroffentlighed - udvidelse af boligområde ved Duedalen i Vissenbjerg

Yderligere oplysninger samt oplysninger om, hvordan du kan indsende dine bemærkninger: se her

Offentliggjort den 1. marts 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger