icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Foroffentlighed – Planlægning af Assens Havn Nord

Foroffentlighed gennemføres for at indkalde ideer og forslag til planlægningen af den nordlige del af Assens Havn med hensyn til

 • Revision af kommuneplanens retningslinjer og rammer for lokalplanlægning, så de muliggør en omdannelse til et blandet by- og boligområder.
 • Fremtidige muligheder for bebyggelse og anlæg, muligheder for klimasikring og afskærmning mod trafikstøj.
 • Områdets overordnede trafikstruktur herunder, om der skal være trafik langs havnefronten eller, om og hvordan trafikken skal omlægges til Ved Stranden.
 • Placeringen af et kyst- og lystfiskercenter og de tilhørende kajanlæg.

Du kan læse mere om udviklingen af den nordlige del af Assens Havn i denne folder

Du inviteres til at byde ind med dine ideer og forslag til den kommende planlægning.

Analyser af Trafik udløst af byudvikling på Nordre Havn

Trafikanalyserne omkring havnen er indtil videre undersøgt for 5 scenarier, som du kan læse om her

Ud over de 5 scenarier arbejder kommunens administration dog også videre med yderligere alternativer.

Spørgsmål

 • Hvilke anvendelser kan der etableres på havnen?
 • Skal havnefronten gøres helt eller delvist fri for biltrafik ved, at trafikken omlægges fra Nordre Havnevej til Ved Stranden?
 • Kan der lukkes for gennemkørende trafik mellem Nordre Havnevej og Søndre Ringvej?
 • Skal busserne kunne køre mellem Nordre Havnevej og Søndre Ringvej?
 • Kan der bygges på ”Skøjtebanen” nord for havnen?
 • Hvilke karakter skal de nye bebyggelser på havnen have?
 • Skal vi også efterspørge ekstraordinært byggeri eller, skal vi satse på mere almindelig men god arkitektur?
 • I hvilke højder kan der bygges på havnen?
 • Hvordan vil du gerne opleve og bruge havnen?

Send dine ideer og forslag, så vi har dem senest den 8. januar 2023

Du kan skrive til os på følgende måder:

 • Via e-boks: Send en besked til Assens Kommune via digital post/e-boks.
 • Via Assens Kommunes hjemmeside: Gå ind på www.assens.dk/kontakt/plan/ og tryk på linket, hvor der står ”Send sikker e-mail via borger.dk”.
 • Virksomheder sender via den digitale postkasse på www.virk.dk

Personer, der er fritaget for digital post, kan skrive til: Assens Kommune, Plan og Kultur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Guidet gåtur på Havnen

Alle interesserede borgere inviteres på en guidet gåtur i området sammen med politikere og embedsmænd, hvor der bliver mulighed for at høre mere om tankerne for området.

Fredag den 9. december kl.14.00 til 15.30

Mødested
Det røde pakhus på havnens midtermole, Nordre Havnevej 18

Vi serverer gløgg og æbleskiver m.v. i Pakhuset

Borgermøde med spisning

På borgermødet bliver der mulighed for at blive klogere på og komme med synspunkter i forhold til de tanker og idéer, der lige nu er for området.

Mandag den 12. december kl. 17.00 til 19.30

Mødested
Arena Assens i Teatersalen

Tilmeldingsfristen var den 8. december kl. 10