icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Foroffentlighed – nyt boligområde i Aarup

fra 9. september til 23. september 2019

Byrådet i Assens Kommune ønsker, at Aarup skal rumme et mangfoldigt udbud af boligtyper til familier, enlige, seniorer mv. På den baggrund er der blevet udarbejdet en Byvækstplan for Aarup Syd. Planen sætter de overordnede rammer for udvikling af attraktive boligområder og rekreative landskaber. Ét af de områder, der er udpeget som fremtidigt boligområde benævnes ”Bakkehusene”.

For at området kan udstykkes, skal der udarbejdes en lokalplan samt et tillæg til kommuneplanen. Forud herfor skal være en foroffentlighed, hvor alle kan komme med bemærkninger til den forestående planlægning. Har du idéer til indretningen af området, viden om forhold, der bør tages højde for i planlægningen eller noget helt andet, kan du sende dine bemærkninger til os.

Yderligere oplysninger om boligområdets placering samt oplysninger om, hvordan du kan indsende dine bemærkninger: se her.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har