icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Foroffentlighed – nye boliger Kildevej 1 i Haarby

fra 28. oktober 2020 til 11. november 2020

Assens Kommune ønsker at Haarby skal rumme et mangfoldigt udbud af boligtyper til familier, enlige, seniorer mv. På den baggrund er der igangsat en planlægning for nye boliger på Kildevej 1 i Haarby. På ejendommen er i dag en gammel firlænget ejendom. Den vil blive nedrevet og nyt byggeri opført.

Der skal forud for opførelse af ny bebyggelse udarbejdes en lokalplan samt et tillæg til kommuneplanen. Forud herfor skal være en foroffentlighed, hvor alle kan komme med bemærkninger til den forestående planlægning. Har du idéer til udformningen af ny bebyggelse, til indretningen af området eller har du viden om forhold, der bør tages højde for i planlægningen eller noget helt andet kan du sende dine bemærkninger til os.

Yderligere oplysninger samt oplysninger om, hvordan du kan indsende dine bemærkninger: se her

Offentliggjort den 28. oktober 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger