icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Foroffentlighed – Nye boliger i Haarby

Assens Kommune ønsker, at Haarby skal rumme et mangfoldigt udbud af boligtyper til familier, enlige, seniorer mv. På den baggrund er der igangsat en planlægning for omkring 16 nye boliger på ejendommen Møllevej 6 i Haarby.

For at der kan opføres flere boliger på ejendommen, skal der udarbejdes en lokalplan samt et tillæg til kommuneplanen. Forud herfor skal være en foroffentlighed, hvor alle kan komme med bemærkninger til den forestående planlægning. Har du idéer til indretningen af området, viden om forhold, der bør tages højde for i planlægningen eller noget helt andet, kan du sende dine bemærkninger til os.

Yderligere oplysninger om boligernes placering samt om, hvordan du kan indsende dine bemærkninger kan du se her

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger