icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Foroffentlighed - byudvikling i Aarup sydøst

Ejendommen matrikel 11e og 11f Skydebjerg by, Skydebjerg ønsket byudviklet til boligformål. Matriklerne er omfattet af kommuneplanramme 2.1.B.9 til boligformål og 2.1.R.5 til rekreative formål. Der er udtrykt ønske om at opføre et mindre antal boliger indenfor kommuneplanramme 2.1.R.5. Dette er ikke muligt, da rammen fastsætter anvendelsen til rekreativt formål. Byggeønskerne og dermed behovet for at ændre i kommuneplanrammen er blevet behandlet politisk, og der er truffet beslutning om at imødekomme ønsket og ændre den gældende planlægning. Det kan du læse mere om i denne folder.

Når et ansøgt projekt ikke er omfattet af en eksisterende kommuneplan, skal kommunen jf. planlovens § 23c indkalde ideer og forslag med henblik på at oplyse planlægningsarbejdet. Det betyder, at alle har muligheden for at komme med input til det kommende kommuneplantillæg, inden det bliver udarbejdet. Så har du ideer/bemærkning eller overvejelser, som du mener skal indgå i planlægningsarbejdet, hører vi gerne fra dig. Foroffentligheden løber fra torsdag den 3. november til onsdag den 16. november 2022.

Du kan sende dine bemærkninger på følgende måde:

  1. Via e-boks: Send en besked til Assens Kommune via digital post/e-boks.
  2. Via Assens Kommunes hjemmeside: Gå ind på www.assens.dk/kontakt/plan og tryk på linket, hvor der står ”Send sikker e-mail via borger.dk”.
  3. Virksomheder sender via den digitale postkasse på www.virk.dk

Personer, der er fritaget for digital post, kan sende bemærkninger mv. til: Assens Kommune, Plan og Kultur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Offentliggjort den 3. november 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger