icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Foroffentliggørelse

Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, har indledt revurdering af miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse af affaldsbehandlingsanlægget, Stena Recycling A/S, Damsbovej 20, 5492 Vissenbjerg.

Revurderingen omfatter den samlede virksomhed på adressen, herunder eventuelle bilag 2-aktiviteter. Revurderingen sker med hjemmel i §41 i miljøbeskyttelsesloven. Revurderingen vil ikke medføre udvidelser eller ændringer på virksomheden.

Formålet med revurderingen er at gennemgå den samlede virksomhed for at sikre at virksomhedens miljøgodkendelser og vilkår fortsat er aktuelle og i overensstemmelse med den gældende lovgivning og praksis i øvrigt, samt er baseret på den bedst tilgængelige teknik (BAT).

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter ved henvendelse på mail industri@assens.dk. Sagens akter vil blive stillet til rådighed via e-post inden for 7 hverdage efter anmodning.
Enhver kan anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse indtil 2 uger efter offentliggørelse, og enhver har ret til at kommentere udkastet til afgørelsen indenfor 2 uger fra modtagelse af udkastet. Kommentarer og spørgsmål kan rettes på mail til industri@assens.dk.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, begrænses af reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.