icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Etablering af vådområde langs Damrenden

Regulering af vandløbet Damrenden og tilløb til Damrenden

Assens kommune, Miljø og Natur udsender hermed høring af forslag til vandløbs reguleringsprojekt, i forbindelse med etablering af et vådområde ved Damrenden tæt ved landsbyen Snave.
Vådområdeordningen er en statslig tilskudsordning med det formål at genskabe naturlig hydrologi i kombination med at mindske kvælstofudledningen til kystvandene. Kvælstofvådområder skal bidrage med en reduktion af kvælstofudledningen med 1.250 tons til de indre danske farvande i perioden fra 2016-2021.

Du kan læse mere her

Høring Reguleringsprojektet sendes hermed i offentlig høring i 4 uger. Høringsberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer. Efter høringen vurderer kommunen, om projektet skal fremmes og der kan meddeles godkendelse efter vandløbsloven.

Høringssvar skal være modtaget af Assens Kommune senest den 30. juni 2020.

Sags id. 18/896 bedes anvendt ved alle henvendelser.

Høringssvar indsendes skriftligt til Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, eller til mail: assens@assens.dk

Offentliggjort den 2. juni 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger