icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtaget Lokalplan 3.1-16 for et boligområde ved Buchwaldsvej i Tommerup St.

Lokalplan nr. 3.1-16 med en tilhørende miljørapport har været i høring til den 23. oktober 2022. Planen er endeligt vedtaget på Miljø, Teknik og Planudvalgets møde den 7. februar 2023.

Du kan se planen her

Inden for fire uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan kan du klage over retlige forhold til Planklagenævnet.

Et retligt spørgsmål kan fx være, hvorvidt reglerne om borgerinddragelse er overholdt i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse, herunder fx om høringsperioden har været tilstrækkelig, eller andre procedurekrav, der fremgår af loven.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk, og du logger på klageportalen med Nem-ID.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Planafdelingen på 64 74 75 20 eller skrive via sikker post.

Offentliggjort den 15. februar 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger