icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 Spildevandsplan 2018-2017 for Assens Kommune

Byrådet har den 27. februar 2019 vedtaget Tillæg nr. 1 Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune.

Planen med tilhørende miljøvurdering kan ses her

Planforslaget omhandler etablere af nye regn- og spildevandsledninger i Tommerup i området ved Møllebakken, Smedegyden, Bystævnevej, Kirkebjerg og Skolevej samt et tørt regnvandsbassin vest for Nyvej i Tommerup.

Forslag til spildevandsplanen har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 20. december 2018 til 14. februar 2019.

Spildevandsplanen er udarbejdet i samarbejde med Assens Forsyning A/S.

Byrådets vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3.
En spildevandsplan kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse indbringes for domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101 om den særlige søgsmålsfrist på miljøområdet. Generelt må det forventes, at prøvelsen ikke vil omfatte en indholdsmæssig prøvelse af spildevandsplanen, men vil være begrænset til formelle spørgsmål vedr. høring mv..

Offentliggjort den 28. februar 2019.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har