Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Rammelokalplan 3.1-11

for den grønne bydel Overmarken i Tommerup

Assens Byråd vedtog den 4. april 2018 Rammelokalplan 3.1-11 endeligt. Rammelokalplan er udarbejdet med det formål at fastlægge overordnede principper og rammer for Overmarken og sikrer dermed en helhed og sammenhæng i den nye bydel, som forventes at skulle udvikles i mindre etaper over en længere årrække.

Du kan se Rammelokalplan 3.1-11 her

Sammenfattende redegørelse kan ses her

Planerne er offentliggjort på www.plansystem.dk den 16. april 2018. Klage over den endelige vedtagelse skal indgives inden 4 uger fra offentliggørelsen. Vejledning om indsendelse af klager til Planklagenævnet kan findes på hjemmesiden: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Offentliggjort den 16. april 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: