icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Rammelokalplan 1.2-10 for Assens midtby og nære omgivelser

Miljø, Teknik og Plan vedtog den 13. august 2018 Rammelokalplan 1.2-10 endeligt. Rammelokalplanen er udarbejdet som et første skridt i arbejdet med at få sikret de kulturhistoriske værdier i Købstaden Assens.

Du kan se rammelokalplanen her

Planen er offentliggjort på www.plansystem.dk den 23. august 2018. Klage over den endelige vedtagelse skal indgives inden 4 uger fra offentliggørelsen. Vejledning om indsendelse af klager til Planklagenævnet kan findes på hjemmesiden: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har