icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 2.2-8 for Møllevej i Vissenbjerg

Lokalplan 2.2-8 er er vedtaget endeligt af Miljø, Teknik og Plan den 3. juni 2019. Planen offentliggøres på plandata.dk den 6. juni 2019.

Lokalplan nr. 2.2-8 er udarbejdet , da den eksisterende planlægning ikke muliggør tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanens formål er således at muliggøre opførelse af tæt-lav bebyggelse på Møllevej 1A.

Du kan se Lokalplan 2.2-8 her

Den endelige vedtagelse af planen kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentligt bekendtgjort. Vejledning om indsendelse af klager til Planklagenævnet kan findes på hjemmesiden: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har