icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 2.2-6 for et område til boligformål ved Grøftebjergvej i Vissenbjerg

Lokalplan nr. 2.2-6 er endelig vedtaget af Miljø, Teknik og Plan den 5. november 2019.

Lokalplanen udlægger muligheden for at opføre op til 34 tæt-lav boliger. Du kan se heler lokalplanen her

Den endelige vedtagelse af planerne kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentligt bekendtgjort. Vejledning om indsendelse af klager til Planklagenævnet kan findes på hjemmesiden: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger