icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Lokalplan 4.2-8 Kildevej 1, Haarby

Lokalplan 4.2-8 er endeligt vedtaget på møde i Miljø, Teknik og Plan den 4. maj 2021.

Du kan se Lokalplan 4.2-8 her

Den sammenfattende redegørelse og kommentarer til høringssvarene, kan du se her Referat - Assens Kommune

Den endelige vedtagelse kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort den 11. maj 2021. Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen til Planklagenævnet.

Offentliggjort den 11. maj 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger