icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Lokalplan 4.2-6 Søby Parken på Møllevej i Haarby

Lokalplan 4.2-6 er endeligt vedtaget på byrådets møde den 30. marts 2020.

Formålet med lokalplanen er at sikre det planmæssige grundlag for, at omdanne en eksisterende ejendom til et attraktivt boligområde med tæt-lave boliger.

Du kan se Lokalplan 4.2-6 her

Den endelige vedtagelse kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort den 21. april 2020. Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger