icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.1-20 for udvidelse af varmepumpe ved Tommerup St.

Miljø Teknik og Planudvalget i Assens Kommune har den 17. april 2023 endeligt vedtaget lokalplanen, som kan ses på plandata.dk.

Forslaget til Lokalplan nr. 3.1-20 var i høring fra den 16. februar 2023 til den 16. marts 2023.

Du kan læse referatet fra udvalgsbehandlingen på kommunens hjemmeside assens.dk > Vores kommune > Politik > Dagsordener og referater - Byråd og de politiske udvalg

Vedtagelsen af lokalplanen kan inden for 4 uger påklages til Planklagenævnet med hensyn til retlige spørgsmål. Du kan finde en klagevejledning på nævntes hjemmeside her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/

Offentliggjort den 18. april 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger