icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.1-17 for boliger ved Smedevej i Tommerup St.

Miljø Teknik og Planudvalget har den 6. september 2022 endeligt vedtaget lokalplanen, som kan ses på plandata.dk.

Vedtagelsen af lokalplanen kan inden for 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet med hensyn til retlige spørgsmål.

Du kan læse mere om, hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside: naevneneshus.dk

Offentliggjort den 8. september 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger