icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.1-15 Boligområde Vesterled etape II, Tommerup

Lokalplan 3.1-15 er endeligt vedtaget på Miljø, Teknik og Planudvalgets møde den 5. april 2022.

Du kan se Lokalplan 3.1-15 med vedhæftet sammenfattende redegørelse her

Den endelige vedtagelse kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort den 8. april 2022. Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen til Planklagenævnet.

Offentliggjort den 8. april 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger