icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af lokalplan 3.1-14 - Plejehjem ved Buchwaldsvej, Tommerup St.

Miljø, Teknik og Plan udvalget har den 10. august 2021 vedtaget Lokalplan 3.1-14 endeligt.

Lokalplanen omfatter matrikel nummer 1gs, 1gu, 8 og en del af 1b alle Tallerupgård, Tommerup.

Lokalplanen 3.1-14 kan ses på plandata.dk via dette link.

Lokalplan 3.1-14 planlægger for etageboliger i form af et plejehjem. I forbindelse med plejehjemmet kan der desuden etableres et dagcenter for plejehjemmets og lokalområdets beboere.

Lokalplan 3.1-14 var offentliggjort i en fire ugers høring.

Referatet fra Miljø, Teknik og Plans udvalgsbehandling af lokalplanen kan ses på kommunens hjemmeside assens.dk under dette link.

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Team Plan på tlf.: 64 74 75 20.

Hvordan klager man?

Hvis du ønsker at klage over vedtagelsen af lokalplanen, skal du klage til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder link til her Klageportalen - Nævnenes Hus.

Klage skal være indgivet senest den 9. september 2021.

Du kan læse mere om klage på hjemmesiden naevneneshus.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger