icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Lokalplan 2.2-10 Boligområde ved Vestergade og Parkvej i Vissenbjerg

Lokalplan 2.2-10 er endeligt vedtaget på Miljø, Teknik og Plans møde den 5. maj 2020.

Formålet med lokalplanen er at sikre det planmæssige grundlag for, at omdanne en eksisterende erhvervsejendom til et boligområde med etage og tæt-lave boliger.

Du kan se Lokalplan 2.2-10 her

Den endelige vedtagelse kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort den 6. maj 2020. Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger