icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.2-9

for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien

Assens Byråd vedtog den 31. januar 2018 Lokalplan 1.2-9 endeligt med tilhørende stilblade. Lokalplan er udarbejdet med det formål, at sikre det eksisterende villakvarter bestående af Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien i forhold til den stærke arkitektoniske sammenhæng og markante udstykningsstruktur. Yderligere skal lokalplanen ses som en sikring af de bevaringsværdige bygninger, der findes i området.

Du kan se lokalplanen her

Du kan se stilbladene her

Planerne er offentliggjort på www.plansystem.dk den 20. marts 2018. Klage over den endelige vedtagelse skal indgives inden 4 uger fra offentliggørelsen. Vejledning om indsendelse af klager til Planklagenævnet kan findes på hjemmesiden: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: