icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.2-16 Multitek og havnepladsen i Assens

Lokalplan 1.2-16 er endeligt vedtaget på Byrådets møde den 28. april 2021.

Lokalplan 1.2-16 er udarbejdet med det formål, at omdanne det gamle rådhus i Assens til multitek og at etablere en havneplads, der skal binde byen og havnen sammen.

Du kan se Lokalplan 1.2-16 her

Den endelige vedtagelse kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort den 19. maj 2021. Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen til Planklagenævnet.

Offentliggjort den 19. maj 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger