icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af lokalplan 1.2-15 for vejomlægning, værftshaller m.m. i Assens

Miljø, Teknik og Plan udvalget har den 8. juni 2021 vedtaget Lokalplan 1.2-15 endeligt.

Lokalplanen 1.2-15 kan ses på plandata.dk via dette link.

Lokalplan 1.2-15 planlægger for omlægning af Søndre Ringvej, stier, nye værftshaller og aktivitetsarealer til Strandmølleskolen.

Lokalplan 1.2-15 var offentliggjort i en fire ugers høring.

Referatet fra Miljø, Teknik og Plans udvalgsbehandling af lokalplanen kan ses på kommunens hjemmeside assens.dk under dette link.

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Team Plan på tlf.: 64 74 75 20.

Hvordan klager man?

Hvis du ønsker at klage over vedtagelsen af lokalplanen, skal du klage til Planklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder link til her Klageportalen - Nævnenes Hus.
Klage skal være indgivet senest torsdag den 29. juli 2021.
Du kan læse mere om klage på hjemmesiden naevneneshus.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger