icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.2-12 Dagligvarebutik Østergade, Assens By

Lokalplan 1.2-12 er endeligt vedtaget på Miljø, Teknik og Plan den 8. september

Du kan se Lokalplan 1.2-12 her

Den endelige vedtagelse kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort den 16. september 2020.

Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger