icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan 1.3-1 Solcellepark nord for Ebberup

Kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan 1.3-1 Solcellepark nord for Ebberup er endeligt vedtaget af Assens Byråd den 29. april 2020

Planerne er offentliggjort på www.plandata.dk den 7. maj 2020.

Eventuel Klage over den endelige vedtagelse skal indgives inden 4 uger fra den 7. maj 2020.

Du kan se de endelige planer her:

Kommuneplantillæg nr. 8

Lokalplan 1.3-1 Solcellepark nord for Ebberup

Sammenfattende redegørelse

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger