icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan 1.2-11 ved Toftevej og Ramsherred i Assens by

Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan 1.2-11 er vedtaget endeligt af Assens Byråd den 26. juni 2019.

Lokalplan 1.2-11 skal fremme, at ejendommen Toftevej 31 og 33 kan tages i anvendelse til nye formål.

Her kan du se Lokalplan 1.2-11 og kommuneplantillægget 

Den endelige vedtagelse af planerne kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentligt bekendtgjort. Vejledning om indsendelse af klager til Planklagenævnet kan findes på hjemmesiden: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har