icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 18 for Kommuneplanramme 4.2.B.15 Boligområde – Kildevej, Haarby

Kommuneplantillæg nr. 18 er endeligt vedtaget på byrådets møde den 24. marts 2021.

Kommuneplantillæg nr. 18 opretter en ny kommuneplanramme for et område, der udlægges til boligområde.

Du kan se Kommuneplantillæg nr. 18 her

Den endelige vedtagelse kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort den 25. marts 2021. Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger