icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 ved Assens Havn

Assens Byråd har den 28. oktober 2020 vedtaget ”Kommuneplantillæg nr. 16 - Konsekvens- og Transformationsområde samt revision af kommuneplanrammer på Assens Havn” endeligt.

Kommuneplantillægget kan ses på plandata.dk via dette link.

Dagsordenpunktet fra Byrådets godkendelse af kommuneplantillægget kan ses på assens.dk > Vores kommune > Politik > Dagsordener og referater > Byrådet > 2020-10-28 eller via dette link.

Inden for 4 uger fra offentliggørelsen den 23. december 2020 kan afgørelse påklages til Planklagenævnet. Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger