icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 1.2-20 for et formidlingscenter på Assens Havn

Assens Byråd har den 30. august 2023 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan nr. 1.2-20 endeligt.

Kommuneplantillægget og lokalplanen muliggøre opførelse af et kyst- og lystfiskercenter på Midtermolen i Assens Havn. Lokalplanen er byggeretsgivende, så den kan indgå som grundlag for en arkitektkonkurrence for centeret.

Inden for fire uger fra offentliggørelsen kan du klage over retlige forhold til Planklagenævnet.

Et retligt spørgsmål kan fx være, hvorvidt reglerne om borgerinddragelse er overholdt i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse, herunder fx om høringsperioden har været tilstrækkelig, eller andre procedurekrav, der fremgår af loven.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk, og du logger på klageportalen med Nem-ID.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Planafdelingen på 64 74 75 20 eller skrive via sikker post.

Offentliggjort den 31. august 2023 på Plandata.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger