icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 for kommuneplanramme 1.3.B.6 Boligområde ved Stensland

Kommuneplantillæg nr. 15 er endeligt vedtaget på byrådets møde den 27 maj 2020.

Du kan de kommuneplantillægget her

Den endelige vedtagelse kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort den 4. juni 2020.

Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger