icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 14 Boligområder, Aarup Syd

Kommuneplantillæg nr. 14 er endeligt vedtaget på Byrådets møde den 26. april 2023.

Offentliggjort den 28. april 2023

Vedtagelsen af kommuneplantillægget kan inden for 4 uger påklages til Planklagenævnet med hensyn til retlige spørgsmål. Du kan finde en klagevejledning på nævntes hjemmeside her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger