icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 13 For Kommuneplanramme 4.2.R.10 og LøgismoseStrand Camping og ny kommuneplanramme 4.2.S.1 Sommerhusområde Løgismose Skov

Kommuneplantillæg nr. 13 er endeligt vedtaget af Assens Byråd den 24. juni 2020

Du kan se de endelige planer her

Eventuel klage over den endelige vedtagelse skal indgives inden 4 uger fra 1. juli 2020.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger